O Projekcie

„Kształcenie Pełne Wyobraźni - KPW”

To wyjątkowy projekt stworzony przez Centrum Rozwoju Strategicznego Wyższej Szkoły Europejskiej oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach, który znalazł się wśród laureatów konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i otrzymał dofinansowanie.

Celem głównym tego projektu jest: Podniesienie jakości kształcenia 656 uczniów w 4 LO woj. małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie 2 innowacyjnych programów nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych wraz z upowszechnieniem opracowanych programów i materiałów dydaktycznych w skali całego kraju.

W trakcie badań nad poziomem edukacji w Polsce wykazano,  że uczniowie mają trudności w rozwiązywaniu zadań wymagających łączenia różnych obszarów wiedzy i osiągają bardzo słabe wyniki w testach kompetencyjnych.

W odpowiedzi na potrzebę zmian w systemie kształcenia, stworzyliśmy wyjątkowy projekt, który nie tylko ułatwia, ale także urozmaica uczniom zdobywanie wiedzy, co więcej jest on wyjątkowym narzędziem w rękach nauczycieli służącym do efektywniejszego przekazywania informacji. 

Cele jakie zostały postawione w tym projekcie kształtują się następująco:

  • Podniesienie kompetencji 24 nauczycieli z czterech liceów z województwa śląskiego i małopolskiego z zakresu stosowania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych
  • Wzrost umiejętności 656 uczniów z zakresu umiejętności złożonych i kluczowych w naukach matematyczno- przyrodniczych oraz humanistycznych
  • Zwiększenie dostępu do innowacyjnych i atrakcyjnych materiałów edukacyjnych poprzez utworzenie ogólnodostępnej platformy Moodle.
    W ramach projektu powstają bardzo ciekawe komponenty, które mają na celu wspieranie innowacyjnego systemu nauczania takie jak: scenariusze zajęć, wycieczki badawcze (w tym również wycieczki badawcze dla uczniów szczególnie uzdolnionych), pakiety materiałów dydaktycznych m.in.: kursy blended learning, webquesty, projekty uczniowskie, gry, videotutoriale, zadania, ćwiczenia, krzyżówki, quizy, kursy e-learningowe, filmy. Wszystko to, znajduje się na multimedialnej platformie Moodle, dedykowanej dla uczniów i nauczycieli.

Co istotne, szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone we wszystkie potrzebne narzędzia takie jak: platforma Moodle, tablice interaktywne z oprogramowaniem, projektory multimedialne, tablety, systemy do testów.

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 12 June 2014, 10:10 AM